ÀREA ESCOLAR

En aquesta secció s'exposen diferents temes que tenen com a denominador comú l'àmbit educatiu i pretenen aportar orientacions pràctiques a mestres, educadors i altres professionals de l'ensenyament.

Els objectius bàsics es centren en dues àrees concretes:

1- MODIFICACIÓ DE CONDUCTA EN CENTRES ESCOLARS
2- EXPOSICIÓ DE PAUTES PSICOPEDAGÒGIQUES ESPECÍFIQUES PER ALUMNES ESPECIALS

1- MODIFICACIÓ DE CONDUCTA EN CENTRES ESCOLARS

Es tracta de proporcionar tècniques i eines útils per a la modificació i control de la conducta a l'aula tant a nivell individual com grupal. Per a això s'exposen diferents tècniques i estratègies conductuals adaptades per al seu ús en l'àmbit de l'ensenyament.

Clickeu sobra la imatge per seguir l'enllaç.

a) Pautes generals control conductes disruptives

Abans d'escollir les tècniques o estratègies d'actuació a l'aula, hem de conèixer algunes pautes bàsiques que es descriuen en aquesta pàgina. Cal saber identificar el nen o grup disruptiu, conèixer les seves característiques i en base a això escollir la línia d'actuació més eficaç.

b) Modificació conducta a l'aula

En aquest apartat s'exposen les diferents tècniques i estratègies per ser aplicades amb alumnes conflictius. Es detalla el seu àmbit d'aplicació, avantatges i també precaucions o límits a l'hora d'aplicar-les. Es complementa amb l'exposició de casos pràctics.

Les diferents tècniques:

1) L'Economia de fitxes

La Economia de Fitxes és una tècnica àmpliament coneguda i aplicada tant en ambients educatius com institucionals, familiars o fins i tot clínics. Pot ser utilitzada en grup però també a nivell individual.

2) El Principi de Premack

Es tracta d'un principi de reforçament formulat originalment per Premack el 1965. L'enunciat literal ens diu: "Donades dues respostes en un procediment de condicionament operant, la resposta més probable reforçarà a la conducta menys probable; la resposta menys probable no reforçarà a la conducta més probable."

3) Estratègia paradoxal

Aquesta tècnica va rebre la denominació de "paradoxal" atès que els procediments es construeixen per sorprendre. Són contraris a les expectatives de les persones, a les seves pròpies expectatives del que s'espera d'ells i, en definitiva, es dóna un canvi dràstic en la forma de sentir i afrontar el problema...

4) Procediments operants: Reforç, Càstig ...

Podem afirmar que els mètodes operants han existit d'una manera o altra al llarg de tota la història i, probablement, provinguin d'èpoques prehistòriques, quan els humans es van adonar, per primera vegada, que podien controlar la conducta per mitjà de la recompensa i el càstig...

2- EXPOSICIÓ PAUTES PSICOPEDAGÒGIQUES

S'aporten línies d'intervenció psicopedagògica específiques adreçades a alumnes amb necessitats educatives especials.

TEMES PUBLICATS:

Pautes per conèixer millor i regular les conductes impulsives
En aquesta pàgina donem una sèrie de tècniques i estratègies per regular les conductes de nens amb impulsivitat. Tanmateix s’ofereixen pautes per les escoles.

Entendre als alumnes d'altes capacitats

Contràriament al que la majoria de gent suposa, el nen superdotat, tot i el seu potencial d’aprenentatge, pot patir fracàs escolar i una sèrie de problemes de conducta i emocionals que cal entendre. Per tant, aquests nens, presenten també necessitats educatives especials.

Necessita més informació o ajuda?

A tenir en compte:

Els continguts d’aquesta web tan sols tenen caràcter d’informació general. Aquesta informació no pot ser utilitzada amb finalitats diagnòstiques o de tractament. És el professional de la salut pertinent qui ha de prendre les decisions adequades després d’efectuar l’avaluació del cas concret.

00000127

Utilitzem cookies per optimitzar el nostre lloc web i oferir-te la millor experiència en línia possible. En fer clic a "Acceptar-ho tot", accepteu això. Configuració avançada