Els nous tirans: Augmenten trastorns conducta

1- El problema

Lamentablement, és una evidència estadística que els problemes de conducta infantil i juvenil han augmentat a Espanya durant els últims anys de forma exponencial.
Resultava realment excepcional, fa només uns pocs anys, rebre a la consulta pares que no sabien com reconduir la mala conducta del seu fill en l'etapa més primerenca (de 2 a 3 anys). Actualment resulta bastant habitual.
Tampoc era habitual rebre pares de fills en edat infantil (en absència de patologia) que estaven condicionant la seva vida, fins al punt que no s'atrevien a sortir, a demanar-li, a contrariar-lo, etc.
Els trastorns de la conducta en nens no tan sols han augmentat en freqüència, sinó que s'estan iniciant a edats més primerenques. Alguna cosa estem fent malament i no em refereixo només als estils educatius dels pares sinó a la confluència en el temps de diversos factors culturals, socials i econòmics en base als quals es fa necessària una reflexió en profunditat.

Una societat permissiva que educa els nens en els seus drets, per˛ no en els seus deures, on s'ha calat de forma equívoca el lema "no posar límits" i "deixar fer", avortant una correcta maduració.
Per a "no traumatizarles" se'ls cedeix, permet i ofereix tot all˛ que es diu no van tenir els pares o avis. Hi ha manca d'autoritat.
És obvi que s'ha passat d'una educació de respecte, gairebé por al pare, al professor, al conductor de l'autobús, o al policia, a una manca de límits, on alguns joves (els menys) volen imposar la seva llei de l'exigència, de la fanfarronada.

Javier Urra a "El petit dictador" (2.006)

Aquest augment dels trastorns de la conducta, els veiem també en altres manifestacions com el bullying, el maltractament, els insults, les agressions, en diferents rangs d'edat. És a dir, l'augment de la conducta disruptiva en nens no és un fet aïllat, sinó que reflecteix les conseqüències d'un entorn o context que pot afectar persones de diferents edats i s'està materialitzant en diferents fenòmens que, encara que no són nous, sí són més freqüents i intensos, afectant significativament a la població infantil i juvenil.
Curiosament, quan hi ha més informació i, teòricament més sensibilitat, sobre la violència de gènere o el maltractament en parelles, observem un increment preocupant de totes aquestes conductes per part dels més joves.
Les conductes masclistes també han augmentat en la població juvenil en els últims anys.
Sorprèn la visió que tenen alguns joves de les seves relacions sexuals o de parella. Alguns d'ells/es veuen en l'altre un simple objecte de desig material. D'usar i llençar. On davant el més mínim problema no hi ha necessitat ni capacitat per afrontar res.
De tot això, es conclou la necessitat de recuperar allò que la majoria de cultures humanes sempre han sabut i han aplicat. Em refereixo a la necessitat d’una cosa tan evident com que els més petits rebin uns valors i normes des del seu nucli familiar i social de referència clares i coherents.
Pares, família i societat han de ser els models sobre els quals els més petits construeixin la seva pròpia persona. Quan tant uns com els altres es desestructuren, es difuminen els seus principis, els valors són relatius i predominen els seus propis interessos respecte als de les altres persones, tenim una població de joves poc madurs i instal·lats en el carpe diem.
Els adolescents no estan preparats per afrontar sense normes o limitacions alguns reptes evolutius i / o socials sobre els quals se'ls ha fet creure que tenen tots els drets i poques o cap obligació.
El Javier Urra en el text anterior ja ens avisava de que uns pocs nens, fa quasi 10 anys es mostraven com uns tirans. Malauradament era són molts més.
Vegem alguns dels drets que, o els hem fet creure que tenen, o se'ls han auto atorgat una part dels nens i adolescents actuals i que lamentablement han anat augmentant en nombre en els últims anys.

Evidentment, no cal dir que molts dels nostres nens i joves actuals no obeeixen a les característiques aquí esmentades i que fan referència a un determinat grup. Tanmateix, això no impedeix la nostra preocupació davant l'augment d'aquest col·lectiu que anomenem "nous tirans".

2- Els nous tirans tenen drets

  • Dret a no fer res sense renunciar a tenir-ho tot.
  • Dret a viure molt bé sense esforç.
  • Dret a enfadar-se ràpidament amb els altres, per˛ tenir una baixa capacitat per a l'autocrítica, l'autogestió i entendre el punt de vista de l'altre.
  • Dret a protestar i culpabilitzar sempre als altres dels seus fracassos.
  • Dret a viure el moment sense avaluar les conseqüències en el futur immediat o a llarg termini.
  • Dret a tornar a casa quan em vingui de gust, a beure, a iniciar-se en les drogues, a tenir sexe ...
  • Dret a no tenir cap obligació.
  • Dret a mantenir els seus privilegis sense fer res a canvi i estant disposat a ofendre o violentar-se amb els seus propis pares o família per mantenir-los.
  • Dret a maltractar, insultar, desobeir, faltar al respecte a l'adult (pare, mestre o un altre) amb el salconduit que és menor i no podem fer-li res. Ni se'ns ocorri, ja que ens avisa que ens pot denunciar.
  • Dret a tenir diferents tecnologies que consideren de la seva propietat i ningú pot arrabassar-los el dret a usar-les quan els vingui de gust i en temps indefinit.

Fa poc, un nen de 13 anys, em deia en la consulta que ells "tenen drets" i que, si insultant a un mestre, aconsegueix que el expulsin a casa i allà pot dedicar dos dies a jugar a la Play, considera lícit aquest acte per defensar els seus interessos i/o aficions ....

Un pare m'explica com després d'entendre que havia d'eliminar o limitar el temps de joc a la consola del seu fill (12 anys), després d'una expulsió del col·legi per mala conducta, aquest se li planta al matí a la porta de casa amb molta agressivitat i li diu que no el deix anar a treballar fins que no li torni els comandaments...

A un altre nen de (13 anys) li acaben de retirar el mòbil per estar permanentment connectat. La reacció del nen és molt agressiva i empeny a la mare escales avall. El nen creu que és una injustícia que li treguin un objecte que és seu. Manifesta que els seus pares no tenen dret a robar-li res de la seva propietat ....
Una adolescent de 16 anys comença a escridassar a la mare a la consulta, dient-li: “Faig el que em dóna la gana....amargada!!” quan la mare només li recrimina que no coneix encara al seu nuvi i quan el porta a casa estan tot el dia tancats a l’habitació....

Potser alguns segueixin creient que amb dos bufetades el tema s'arregla aviat, però el problema actualment, és més complex.

Però vegem, al nostre criteri, quins són els factors que poden estar propiciant i/o mantenint molts dels problemes de conducta que observem en nens i joves.

3- Analitzant algunes de les causes

El context general social
La nostra societat, la família, la forma de relacionar-nos, entre d'altres, ha canviat substancialment en pocs anys. Amb força inusitada han irromput nous mitjans tecnològics i la seva constant evolució fa que no coneguem quins són els seus efectes reals en la població, quan ja sorgeix un nou recurs que deixa l'anterior obsolet.
El món se'ns diu que està ja globalitzat i la informació (la bona i la dolenta) és accessible a tothom.
Tot això, conforma un panorama totalment nou que ens exigeix, especialment als que treballem en la salut i benestar de famílies i nens, nous reptes i estratègies que sintonitzin amb els nous temps.

Dissolució de valors i no acceptació de la jerarquia
Observem l'absència d'unes línies educatives clares, ben definides a tots els nivells.
Valors com l'esforç, l'honestedat, la modèstia, són valors que han estat relegats a la categoria dels que no serveixen per a res en la societat actual. Fa poc, un polític afirmava obertament, parlant de la corrupció, que no creia que hi hagués gairebé ningú, lamentablement, que escollís ser honrat davant la possibilitat de ser això o ric.
Quan les normes no són clares i els valors en els que eduquem tampoc, el següent pas sol ser el rebuig a qualsevol jerarquia. Això per a la població més jove, sol ser nefast ja que indueix a un creixement i maduració psicològica inadequada.

El model parental: És vostè coherent amb el que li demana al seu fill?
No tan sols ens cal recuperar valors sinó que, com a pares, mestres o altres educadors, hem d'intentar ser coherents amb aquests principis que ensenyem. Els nens aprenen més pel que veuen que fan les seves figures de referència que pel que ens entestem a raona’ls-hi que han de fer.

Les noves estructures familiars
La societat actual ja no només es compon de la família tradicional sinó de varietat de models. No obstant això, s'ha observat en els darrers anys l'augment de separacions, divorcis, etc. Tot això, ha propiciat el fenomen de la reestructuració d'algunes famílies, la qual cosa suposa que s'ha pogut formar una nova parella, després d'altres relacions anteriors, però que cada membre té fills amb les seves parelles prèvies. Aquestes famílies tenen el repte de conciliar la seva pròpia vida personal amb la criança saludable dels seus fills. Fills que d'alguna manera han d'aprendre a funcionar amb els pares biològics alternativament, però també amb terceres persones. Això, normalment, no és senzill pels més petits.

La sobreprotecció
Aquest és un mal molt estès en la societat actual i sobre el qual hem de ser conscients i prendre mesures.
Molts pares dediquen massa temps i esforç a la feina, probablement per mantenir un cert nivell de vida, en uns moments econòmics complicats i incerts on no podem relaxar-nos. Això comporta el cost de no poder estar massa temps amb els nostres fills o establir vincles afectius adequats.
La sobreprotecció sorgeix quan, en part, intentem compensar la nostra falta d'atenció cap a ells, omplint-los d'activitats, capricis, béns materials i, especialment, no sent capaços d'establir límits, ja que el poc temps que estem amb ells, creiem falsament que hem compensar-los amb tota classe de beneficis, perdent de vista el nostre deure principal que és educar-los.
De vegades, també passa que els exculpem de qualsevol responsabilitat massa d'hora. Tendim a veure en els "altres" (amics, mestres, escola ...) els culpables que el nostre fill no estudiï, es comporti malament o sigui un perpetu insolent amb tothom. D'aquesta manera, consolidem en els nostres fills que ells no tenen culpa de res facin el que facin i que tot els està permès. Si aquest és el cas, posarem les primeres pedres per a un perfecte tirà.

La pobra vinculació emocional:
Els escassos temps de relació amb els fills abans esmentats, no ajuden tampoc a establir vincles emocionals sans. L'aferrament (vinculació) adequat és una de les estructures més importants en el desenvolupament d'un nen psicològicament sa.
No es tracta tant de quantitat del temps que podem estar amb els nostres fills sinó la qualitat d'aquest temps. El joc amb ells, saber escoltar-los, fomentar la intel·ligència emocional, entre d'altres, són elements necessaris per construir nens segurs de si mateixos.

4- Algunes propostes

La solució a tot això no passa pel simplisme d'efectuar només més cursos de formació o reeducació. Es fa necessari una revisió en profunditat dels referents socials, les estructures educatives i familiars.
Cal recuperar principis, un ordre, una coherència. No podem seguir traslladant als més petits que poden fer i tenir el que els vingui de gust i que el pare o la mare no tenen cap tipus de superioritat sobre ells en les decisions.
Cal treballar en la línia de:

1- Recuperació de la figura d'autoritat
Podem discutir quins són els valors que hem de transmetre als nostres fills, però considero negligent el fet que no hi hagi ordre o regles mínimes per part dels pares, mestres o altres figures adultes.
Probablement, un nen que ha crescut sense regles i normes mínimes, a l’arribar a l'etapa adulta tindrà seriosos dificultats per acatar i complir les ordres del seu cap a la feina o de qualsevol altra persona en altres activitats de formació o socials.
Els nens necessiten una estructura coherent, previsible. Això els ajudarà a conèixer-se i fins i tot a estar més segurs de cap a on volen anar.
Cal no oblidar que les estructures cerebrals que sustenten el "raonament humà" no estan del tot consolidades fins almenys els 20 o més anys. Per tant, podem esperar dels nostres joves que entenguin els nostres raonaments, però no tindrem cap certesa que els portin a la pràctica, ja que sempre podran més les hormones (adolescents) i/o la pressió de grup, conjuntament amb altres factors socials (modes, tendències, etc.) del moment.
El que farà forts als nostres fills en el futur no és haver crescut sense normes, sinó haver après a acatar-les. No és tant la validesa que puguin tenir aquestes regles, sinó el fet de fer l'exercici d'assimilar i tolerar la disciplina, que després ens anirà molt bé per no frustrar-nos ràpidament quan algú ens demani alguna cosa o la vida no es desenvolupi puntualment com desitjaríem.

2- Recuperar vincles afectius saludables.
Cal incrementar els temps de qualitat amb els nostres fills. No és tant un problema de quantitat sinó de crear espais on puguem escoltar, expressar i entendre les emocions com a part important del nostre desenvolupament com a persones

Veure:
Diari emocional
Treballant el vincle afectiu amb els nostres fills

3- Educar a partir de models coherents i segurs.
Els nens aprenen dels pares, dels adults, del que veuen al seu entorn. Desgraciadament, molt del que observen no és el millor per al seu desenvolupament. No obstant això, si els seus pares o educadors hi són per explicar, des de la perspectiva correcta, el nen ho pot encaixar amb més normalitat.
Cal ser coherents amb el que els demanem. Si a casa els adults utilitzen molt els dispositius tecnològics, parlem poc en família o no som capaços d'explicar-nos com ha anat el dia, no cal que l'hi preguntem al nen/a.
Si com a adults ens enfadem a la primera de canvi, perdem els nervis i insultem fàcilment als altres i el nen ens observa, aprendrà que aquesta forma de comportament és relativament "normal" i el la interioritzarà i podrà utilitzar-la quan li sembli contra els propis pares .
Si li demanem que no cridi, que estudiï, que s'esforci, però nosaltres mateixos com a pares no fem res d'això, sembrem en els nostres fills més del mateix.

4- Regular les tecnologies i continguts TV.
Les tecnologies ofereixen grans possibilitats per a l'aprenentatge, la cultura, comunicació, etc. però també es pot donar un abús o mal ús d'elles, arribant a provocar efectes devastadors sobre la població més jove. Des addiccions, assetjament, ciberbullying, grooming, agressivitat o manca d'interès per coses que abans interessaven (esport, oci, amics, etc.).
Segons l'edat del nen/a cal regular els temps en les tecnologies i, en tot cas, supeditar-les al treball previ (realitzar deures o treball a casa) i també amb la realització d'activitats en el món real (esport, sortides amics, activitats extraescolars, etc.).

Veure: Perills de les noves tecnologies

Necessita més informació o ajuda?

Altres temes en aquesta web:

Trastorns específics de l'aprenentatge La Dislèxia La Disgrafia Problemes de conducta infantil: Possibles causes

A tenir en compte:

Els continguts d’aquesta web tan sols tenen caràcter d’informació general. Aquesta informació no pot ser utilitzada amb finalitats diagnòstiques o de tractament. És el professional de la salut pertinent qui ha de prendre les decisions adequades després d’efectuar l’avaluació del cas concret.

00007023

Utilitzem cookies per optimitzar el nostre lloc web i oferir-te la millor experiŔncia en lÝnia possible. En fer clic a "Acceptar-ho tot", accepteu aix˛. Configuraciˇ avanšada