Preguntes Freqüents

Quan consultar al psic˛leg?

Primer cal dir que la funció del psicòleg infantil no es només avaluar i tractar a nens amb possibles problemes o trastorns, sinó que hi ha una part molt important de la nostre feina, que és assessorar als pares davant alguns dubtes que poden sorgir, en un moment determinat del seu cicle evolutiu. Aquí l’experiència del psicòleg ens pot ajudar molt.
El nen gelós, el que de sobte no vol anar al col·legi o té pors, el que comença a presentar mala conducta o una davallada del seu rendiment escolar, el que s’enfada sovint i no té gaire amics... Tots ells solen ser nens que probablement no presenten cap trastorn, però els pares tenen dubtes de com ajudar-los. En tots aquets casos la figura del psicòleg infantil pot establir les causes i donar orientacions concretes als pares sense més intervencions.
Altres vegades, no és fàcil delimitar amb claredat quan un problema detectat en un nen o adolescent és susceptible de consulta psicològica. Com a regla general, podem afirmar que és necessària la consulta al psicòleg quan un nen presenta conductes inadequades, per acció o omissió (que no estan d'acord amb la seva edat o l'esperat en la seva cultura), que són freqüents (persistents en el temps) , que la seva magnitud és excessiva i/o que cursen amb un deteriorament significatiu en el rendiment escolar o en les relacions amb la seva família o companys.

Com explicar a un nen/a que anem al psic˛leg/a?

Hem de donar una explicació adequada a l'edat del nen. Mai hem de mentir o ometre la paraula "psicòleg" (especialment en nens/es a partir de 6 o 7 anys) ja que pot induir a pensar que és una cosa susceptible d'ocultar i, per tant, no bo quan ho descobreixen i no se'ls hi ha explicat. Cal comentar-ho amb naturalitat i, sobretot, que ens vegin molt tranquils. No excedir-se en excessius arguments.
Als més petits els hi podem comentar que anem a un lloc on van a jugar i fer diverses activitats amb unes persones que es diuen psicòlegs infantils i són com una mena de mestres però més divertits ja que juguen amb nosaltres i escolten els nostres problemes per ajudar-nos.
En nens majors i/o adolescents cal parlar obertament de la necessitat d'acudir a un psicòleg però fent èmfasi en que no es tracta tant de "portar-lo al psicòleg perquè el tracti", sinó que potser tota la família necessita rebre orientacions quan tenim un problema a casa. És a dir hem d'assumir que tenim un problema a nivell de família i tots som susceptibles de rebre orientacions i canviar coses. El desplaçar el centre d'atenció cap a tota la família en lloc de centrar tot el pes del problema en l'adolescent o jove pot ajudar-nos a que sigui més receptiu a l'hora d'acudir a consulta.
També ens ajudarà l'explicar que els psicòlegs infantojuvenils no tan sols tractem els diferents trastorns clínics sinó que exercim d'entrenadors (coaches) en població "normal" per millorar, entrenar o rectificar alguns aspectes del nostre funcionament personal. Entre les persones que ajudem estan col·lectius amb altes capacitats intel·lectuals i esportistes juvenils d'elit. Per tant, anar al psicòleg no és sinònim d'estar malalt sinó de tenir una voluntat de canvi i millora personal.

Com treballem?

L'equip el componen actualment 5 psicòlegs/es (Sergi, Olga, Julieta, Laura, Elena) especialitzats en psicologia infantil-juvenil.
Encara que els nens són atesos en un primer moment per un dels professionals individualment, treballem de forma conjunta i amb coordinacions freqüents segons les necessitats de cada cas o família. Això ens permet donar un suport i intervenció multidisciplinar quan és necessari i cobrir totes les necessitats en els casos més extrems. Aquestes coordinacions s'estenen, quan ho creiem necessari, a altres àmbits com l'escola o altres institucions de salut ja siguin públiques o privades.
El nostre objectiu és poder oferir atenció immediata i respostes eficaces davant la demanda d'ajuda o orientació per part de les famílies.

Com s'efectua l'avaluació psicol˛gica en nens?

L'avaluació psicològica de nens i adolescents té unes característiques pròpies que la fan diferent, en alguns aspectes, de la dels adults.
El joc, és una eina fonamental amb els més petits. Per als adolescents cal crear un espai de confiança mutu previ a qualsevol avaluació. Hi ha diferents proves (qüestionaris, registres, tests, bateries, etc ...) que poden ajudar en la recollida de dades i la formulació de les hipòtesis diagnòstiques. No obstant això, amb nens, són imprescindibles les dades aportades per pares i mestres.

Quin tipus de teràpia és la més adequada en nens?

Tradicionalment en la Psicologia Clínica han coexistit diferents models teòrics.
No podem afirmar que cap d'ells tingui el patrimoni de l'exclusivitat en l'eficàcia terapèutica. No obstant això, actualment, la tendència més estesa és la d'utilitzar un enfocament pràctic. És a dir, en base al tipus de problema i les característiques del nen i les seves circumstàncies es fan servir les eines terapèutiques que han demostrat una major eficàcia en el trastorn concret. No obstant, el model cognitiu-conductual és el que proporciona, avui en dia, el conjunt de tècniques més fiables i eficaces pel tractament de la conducta i les emocions tant en la població general com en l'àmbit clínic. Aquestes tècniques són aplicades directament pel terapeuta però també solen ser ensenyades als pares per poder utilitzar-les en l'àmbit familiar.

És eficaç el tractament psicol˛gic en nens?

El nivell d'eficàcia del tractament psicològic dependrà de diferents variables com el tipus de trastorn, gravetat del mateix, antiguitat, freqüència i intensitat d'aquest, així com la presència de factors ambientals de risc. En general, podem afirmar que els resultats del tractament són molt millors que els produïts en situació de no tractament. En alguns trastorns, cal combinar la teràpia amb la medicació controlada per un pediatre.

Quant costa una visita i una teràpia o tractament?

Intentem adaptar-nos a les necessitats de cada família. Oferim varies possibilitats:
1º- Consulta mitjançant el nostre formulari (Gratuït)
Es tracta de poder fer una primera consulta sense compromís i valorar, abans d'anar al gabinet la necessitat d'efectuar la visita presencial al gabinet.
2º- En el cas de necessitar més informació o assessorament respecte a algun problema en nens o adolescents i voler fer-ho sense portar als nens (separacions, adopcions, cercar una segona opinió respecte a un diagnòstic, etc...), podeu sol·licitar una visita informativa. El seu cost és de 60€.
3º- Avaluació, Intervenció i Informes
Quan s'ha d'efectuar una avaluació diagnóstica, les primeres sessions tenen un preu de 80€ i les restants de 60€ (entrega de resultats, visites de seguiment o tractament).
Les sessions de reeducació (trastorns de l'aprenentatge) tenen un cost de 50€ per sessió (1 hora).
Els informes individuals que comprenen totes les dades tenen un cost variable segons si només és entrega de resultats de les proves o compren una descripció detallada d'una avaluació amb diagnòstic i pautes (50 a 100€).
4º- El seguiment del cas i assessorament continuat per telèfon o e-mail és gratuït per les persones avaluades al nostre gabinet.
Aquests preus poden reduir-se si la teràpia s'aplica en grups o si es necessiten moltes sessions. Avui en dia es tendeix (dins les possibilitat de cada cas) a efectuar teràpies breus, combinant-les amb les tasques per a casa, l'entrenament a pares o educadors i la supervisió mitjançant telèfon o altres tècniques (correu electrònic , etc ...) per la qual cosa un tractament convencional privat no ha de resultar car.
No obstant, donades les circumstàncies actuals, us aconsellem que ens consulteu directament.

Contactar:

Altres temes publicats pel nostre equip:

00000487

Utilitzem cookies per optimitzar el nostre lloc web i oferir-te la millor experiŔncia en lÝnia possible. En fer clic a "Acceptar-ho tot", accepteu aix˛. Configuraciˇ avanšada